BAŞARIYA GÖTÜREN YOL

VES ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÖNCE KALİTE

VES Solar, ürün ve proses kalitesi kadar, mükemmel müşteri deneyimini de önemseyen 360 derecelik bir kalite anlayışını hedeflemektedir. Bu hedefe ancak müşteri tatminini etkileyen tüm prosesleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek suretiyle ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu çalışmalara rehberlik edecek Kalite Yönetim sistemine, üzerine entegre edilecek diğer sistemlere bir temel oluşturması bakımından da ayrı bir önem atfediyoruz.

PV panel imalat sektörünün ihtiyaçlarına uygun şekilde IEC 62941 standardının ( PV modülü imalatı için kalite sistemi ) gerekleriyle de uyumlaştırılmış ” ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi VES Solar ın yönetim modelinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

VES Solar’da müşteri algısının ölçülmesinden, şikayet yönetimine, müşterinin şirketle temas ettiği her noktada müşteriye değer yaratılmasını sağlayacak yapının kurulması işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi adına yürütülen faaliyetlerimize ” ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi” rehberlik etmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ

VES Solar tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği bir numaralı önceliğe sahiptir. Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin, risk analizi yapılmış, önleyici aksiyonları alınmış, sürekli iyileştiren bir çalışma ortamında, tehlikelerden uzak tutulmaları güvencemiz altındadır. Bu konunun bir şirket politikası çerçevesinde ve VES entegre yönetim sisteminin bir unsuru olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, ” ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, “ kalite ve çevre yönetim sistemleri ile beraber VES Solar’ da birbirini destekleyen üç sacayağıdır.

ÇEVRECİ ÜRETİM

Son kullanıcıya sunduğumuz değer vaadinin ayrılmaz bir parçası olarak çevre dostu ve sürdürülebilir olma konusuna önem veriyor ve üretim aşamasından bertarafa dek “yeşil” güneş panelleri üretmeyi misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı bir Çevre Politikası çerçevesinde, entegre yönetim sistemimizin önemli bir ayağını teşkil eden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştiriyoruz.

ENERJİ YÖNETİMİ

Yenilenebilir enerji ekosisteminin bir parçası olarak VES Solar, enerjinin verimli kullanımı, tüketiminin izlenmesi, analizi, enerji performansının sürekli iyileştirilmesi, karbon ayak izini azaltılması konularının bir enerji politikası çerçevesinde ve hedefler gözetilerek ele alınması gerektiğine inanır. Bu doğrultuda, VES Entegre Yönetim Sisteminin çevre yönetim sistemiyle el ele yürütülen bir bileşeni olarak ” ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ “nden faydalanılır.

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ

Misyonumuzu gerçekleştirmek ve rekabet gücümüzü sürdürmek yönünde destek alacağımız en kıymetli kaynağın, sahip olduğumuz bilgi birikimi olduğuna inanıyoruz. VES Solar, kurumsal hafızanın güvencesini sağlamak üzere kurumsal bilgi üretimine ve kullanımına büyük önem vermektedir.

Bilginin korunması ve bilişim altyapısını etkili şekilde yürütebilmesi için bir bilgi yönetimi politikası dahilinde bilgi yönetiminin uygulanmasını gerekli görüyoruz. VES Solar bu amaçla Entegre Yönetim Sisteminin bir bileşeni olarak ” ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi’nden ” faydalanır.