PERC Teknolojisi

PERC teknolojisinde, geleneksel hücre mimarisine ilave bir pasivizasyon katmanı eklenmek suretiyle, Güneş hücresi içinde sıkışan ve yoğunluk nedeniyle hareket kabiliyeti azalan serbest elektronların hızlanıp birim alandan daha fazla verim elde edilmesine imkan sağlanır. Bifacial güneş panelleri için de uygun bir teknolojidir.

Multi Busbar Teknolojisi

Busbarlar hücrenin üstünde ve altında yer alan ince iletkenlerdir. Hücrede üretilen elektriği toplayıp dışarıya iletmek üzere hücre imalatı sırasında PV malzemenin üzerine baskı tekniğiyle işlenirler. Genel kabul gören tarifle,3 ila 6 adet busbar kullanılan önceki teknolojiyle farkını belirtmek üzere9 ve üzeri sayıda busbar kullanılması Multi busbar olarak adlandırılır.

Busbar sayısının artması hücrenin mekanik dayanımını, mikro çatlaklara karşı direncini ve hücrede üretilen serbest elektronları hasat etme performansını artırır. Busbarın ( ve bunlara bağlı finger tabir edilen daha ince iletkenlerin ) sayısının artması, serbest elektronun elektrik devresine katılmak için izleyeceği yolu kısaltarak iletken kayıplarını azaltır, daha ince iletken dolayısıyla daha az malzeme kullanılarak maliyetlerin aşağı çekilmesine de yardımcı olur.

Half – Cut Teknolojisi

VES Paneller bir tam PV hücrenin laser ışını kullanılarak hassas biçimde ortadan ikiye bölünmesiyle elde edilen yarım hücrelerden imal edilir. Aynı ölçülerde standart bir panelde kullanılan hücre sayısının iki katı yarım hücre kullanılır.

Bu yarım hücreler birbirine seri bağlanmak suretiyle panelin alt yarısında biri, üst yarısında diğeri yer alacak şekilde birbirine eşit büyüklükte iki bağımsız dizi oluşturulur. Bu diziler panelin orta noktasından birbirine paralel bağlanır ve bir tam paneli meydana getirir. Bu iki yarının arasında, panelin orta noktasında yer alan kısa devre (bypass) diyotları, bir dizinin diyota paralel bağlı kısmında gölgelenme nedeniyle üretim azaldığında, bunun tüm panelin üretimini aşağı çekmesini önlemek üzere, akımın kendi üzerinden yoluna devam etmesini sağlayarak üretimi düşen kısmı devreden çıkarır. Bu şekilde, gölgelenme etkisinden ötürü doğacak kaybın standart bir paneldekine kıyasla %30 – 40 daha az mertebede gerçekleşmesi sağlanır.

Güneş hücreleri ikiye bölündüğünden her bir hücrenin ürettiği akım da ikiye bölüneceğinden iletkenler üzerindeki direnç kaybı dört kat azalır.

Half-cut güneş hücreleri daha düşük iç dirence sahiptirler. Böylelikle iç dirence bağlı güç düşümleri de daha azdır.

Half-cut panellerde kısmi gölgelenme nedeniyle oluşacak sıcak nokta alanı ve akıma bağlı ısınma miktarı daha sınırlı kalacak, bu durum panelin ömrünü olumlu etkileyecektir.

Tek bağlantı kutusu kullanılan standart panellere kıyasla, Half-cut Panellerde 3 bağlantı kutusu kullanıldığından hem iletken kayıpları azalır hem de oluşan ısı üç ayrı noktaya dağıtılmış olur.

Wire Tab Ribbon

Hücrelerden dizi (string)oluşturmak üzere seri bağlantıyı sağlayan hücre ribbonları ( Tab ribbon) VES Panellerde yuvarlak kesitli tel iletken olarak seçilmiştir. Yassı iletken kullanılan teknolojide ribondan yansıdıktan sonra cam hava arayüzünden geri yansıyan ışığın katkısı sınırlı olur. Buna karşın, yuvarlak kesitli iletken, geometrisi sayesinde farklı açılardan geri yansıyan ışığın hücre yüzeyine ulaşmasına imkan vermek suretiyle verimi yükseltir.

Bifacial Teknolojisi

Bifacial( çift taraflı ) güneş panelleri, her iki yüzden de ışık alabilen, dolayısıyla ışığın yüksek oranda geri yansıyabildiği uygun albedo değerine sahip zeminlerde, panelin arka yüzünden de enerji hasat edebilen panellerdir. En ideal koşullarda %25 e ulaşan ilave kazanım sağlayabilirler.

VES, ürün portföyünde yer alan şeffaf arka levhalı bifacial panelleriyle, beyaz kum, mıcır, kar benzeri zeminlerin üzerindeki arazi kurulumlarına uygun bir opsiyon sunar. Sera, cam yüzme havuzu çatısı gibi yapılar için de uygun bir çözümdür.