Kalite Politikası

VES SOLAR, sürdürülebilir bir gelecek için kaliteli, verimli ve dayanıklı güneş panelleri üretir. Bu misyonu gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikası izler ve aşağıdaki prensipleri uygularız:

  • Müşteri odaklı bir yaklaşımla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini karşılamak ve onlara değer katmak için çaba göstermek
  • Tüm çalışanlarımızın katılımını teşvik ederek, ekip çalışmasını desteklemek ve kalite hedeflerimize ulaşmak için işbirliği içinde olmak
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli olarak geliştirmek için eğitim ve geliştirme fırsatları sunmak
  • Tedarikçilerimizi, iş süreçlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçirmek, iyileştirmeler yaparak etkinliğimizi artırmak
  • İş süreçlerimizdeki riskleri belirlemek, önlemler almak ve riskleri yönetmek için sürekli olarak verileri izleyip değerlendirmek
  • Faaliyet alanımızla ilgili yasal düzenlemelere uyum ve etik değerlere bağlı kalmak için gerekli önlemleri almak

Bu prensiplerin, tüm çalışanlar ve paydaşlar tarafından benimsenip uygulanmasını bekler, İş süreçlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yönetir ve hep birlikte müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışırız.