VESpv

Solar Enerji

2023 yılında İzmir’de kurulan VES Solar, 70’li yıllardan günümüze uzanan bir sanayi deneyimine sahip ekibin, makine imalat sanayi sektöründe sergiledikleri uluslararası ölçekteki başarı hikayesini tekrar etmeyi hedefledikleri Fotovoltaik Panel üretimine yönelik yeni girişimidir.
VES Solar, karbon-nötr dönüşüme hayat verecek fotovoltaik güneş panellerini üretmek üzere Pancar Organize Sanayi Bölgesi Torbalı’da kurulu 8.000 metrekarelik tesisinde, alanında en modern teknolojiye sahip 1.Faz yatırımıyla yıllık 300 MW’lik üretim kapasitesine sahip olacaktır. Fotovoltaik panellerle üretilen elektrik enerjisi, temiz, yaygın, ucuz, kolay ulaşılabilir, tüketildiği noktada üretilebilir, sürdürülebilir, çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Merkezi olmayan dağıtık yapısıyla enerji üretimini demokratikleştiren, hane halkını üretici yapan bir teknolojidir. Tüm bu özellikleriyle, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ötesinde, insanlığın bugünü ve yarınında çok önemli bir yer teşkil etmektedir.

Güneş enerjisinden elektrik üreten panellerde kullanılan teknoloji sürekli gelişmekte, birim alandan elde edilen gücü artıracak şekilde daha verimli teknikler ve materyaller kullanıma sunulmaktadır. Yakın zamanda elde edilmiş bu hızlı gelişime rağmen, teknoloji hala büyük ilerlemelere gebedir. Biz de gelişime açık bu dinamik sektörde kendi özgün katkımızı sunmayı arzuluyoruz.