Fabrikamız

Üretim altyapısı 8000 m2 kapalı alanda, 1. Faz yatırımı olarak 300 MW lık yıllık kapasiteyle faaliyet gösterecek şekilde planlanmıştır. Hattın kapasitesi sadece bir stringer ve laminator ilavesiyle 500 MW düzeyine yükseltilmeye müsaittir.  Kapasite artırımı noktasında alan ihtiyacını minimize etmesi açısından 1. Fazda çift katlı laminator tercih edilmiştir.

CE belgesine sahip olan üretim hattımız tam otomasyonla çalışmaktadır. Bilinçli bir tercih olarak, Jbox manuel lehim istasyonu,  teknoloji olgunlaşıp, mevcut otomasyon çözümleri arzu edilen güvenirliğe ulaştığı noktada yükseltme imkanı verecek şekilde ölçülendirilmiştir. Benzer şekilde etiketleme istasyonu üretim sayıları, etiket otomsayonunu gerektiren boyuta ulaştığında yükseltmeye müsait şekilde ölçülendirilmiştir.

Üretim hattımız, günümüzde geçerli hücre teknolojisi olan Mono PERC hücreler için optimize edilmiş olmakla birlikte, bayrağı gelecek yıllarda devralması beklenilen TOPCON teknolojisine adapte olabilecek esneklik ve yeterlilikte tasarlanmıştır.

Kalite Odaklı Üretim

Üretim ve iklimlendirilmemiş depo alanları fiziksel olarak birbirinden ayrılmış, üretim alanına olan giriş çıkışlar malzeme trafiği hava perdesi ve insan trafiği hava duşu ile gerçekleştirilecek şekilde sınırlandırılmıştır. Böylelikle üretim alanındaki iklimlendirme ve partikülden arındırılmış temiz ortamın korunması hedeflenmiştir.

İklimlendirilmiş depoda özellikli hammaddeler için gerekli sıcaklık ve nem koşulları hassas biçimde izlenmekte ve dar bir aralık içinde sabit tutulmaktadır.

Ortama ısı veren istasyonlardaki atık ısının geri kazanımı için eşanjör sistemi tesis edilmiştir.

Kürleme hattı, silikonun ihtiyaç duyduğu yüksek nem düzeyinin sağlandığı,  panellerin  4 saat boyunca bekletileceği bir tünel şeklinde kapatılmış ve dış ortamdan izole edilmiştir.

Panellerin Solar simulator istasyonuna standardın gerektirdiği 25 santigrad derece sıcaklıkta girmesi güvence altına alınmış, ayrıca otomatik kalibrasyon istasyonuyla her vardiya başında kalibre paneller kullanılarak doğrulama yapılması suretiyle test sonuçlarının güvenirliği garantilenmiştir.

Hat  üzerinde ilki Stringer cihazında ikincisi laminatör öncesi ve üçüncüsü final test istasyonunda yer almak üzere toplam 3 adet EL cihazı vardır. Benzer şekilde biri auto bussing istasyonundan sonra, biri laminatörden sonra ve sonuncusu, hat sonundaki sınıflandırma istasyonundan önce olmak üzere üç adet görsel kontrol istasyonu mevcuttur.

Üretim hattı içinde, proses kalite mühendislerinin gerekli testleri yapmaları için uygun ekipmanla donatılmış güçlü bir kalite kontrol laboratuarı mevcuttur.

Ürün etiketleri üzerinde yer alan performans bilgileri doğrudan test cihazlarından alınan gerçek test sonuçlarını gösterir. Her ürüne ilişkin test sonuçları hattın neresinde üretilirse üretilsin, müşteriyle paylaşılmak veya istatistiksel analiz yapmak üzere bilgi yönetim sisteminde kaydedilir ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden ulaşılabilir.

Sınıflandırma İstasyonu

Paneller hattın en sonunda sınıflandırma istasyonunda aynı akım değerindeki ürünler palette toplanacak şekilde gruplara ayrılır. Sınıflandırma kriterleri net tariff edilmiş olup, titizlikle uygulanması, konunun uzmanlarından eğitim almış kalite kontrol mühendislerimizin sorumluluğundadır. Sınıflandırma istasyonunda paneller ait oldukları sınıfın toplandığı taşıma arabaları üzerinde, karton ambalajlara otomatik olarak dik biçimde yerleştirilir ve elleçleme ihtiyacını en aza indirecek şekilde sadece yan ve üst kapağın örtülmesi suratiyle kutulama işlemi tamamlanmış olur.